XP Koeriers

Privacy verklaring

Facebook
Instagram

Privacy Verklaring XP Koeriers

Inleidende bepalingen

 

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van XP Koeriers aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. XP Koeriers is statutair gevestigd te Amsterdam aan de Tijnmuiden 83-1 (1046 AL), staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66347556 en draagt de naam XP Koeriers. XP Koeriers is per e-mail te bereiken via planning@xpkoeriers.nl en telefonisch via +31 (0) 20 7531 543.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe XP Koeriers omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft XP Koeriers aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

De verwerking van persoonsgegevens door XP Koeriers valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

XP Koeriers behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 28-01-21.

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens

In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als u met XP Koeriers een overeenkomst sluit. Het verzamelen van de persoonsgegevens verloopt via de e-mail of via het offerte formulier op de website. Bij het offerteformulier wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden. Dit zijn uw voor -en achternaam, e-mailadres en een omschrijving van de bestelling. Indien een overeenkomst tot stand komt vragen we ook naar uw telefoonnummer en adresgegevens.

De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van onze diensten. Zonder deze gegevens is XP Koeriers niet in staat om haar service te verlenen. Indien u weigert de persoonsgegevens te verstrekken kan het zijn dat XP Koeriers niet kan voldoen aan haar contractuele, wettelijke en/of noodzakelijke verplichtingen. Eventuele nadelige gevolgen door het niet verstrekken van de persoonsgegevens liggen in dergelijke geval bij u.

De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om te voldoen aan de fiscale bewaarplicht, dit bedraagt een periode van maximaal zeven (7) jaar na beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Cookies 

XP Koeriers maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van XP Koeriers bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie.  Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt XP Koeriers om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren.

Verwijzing naar andere websites

 

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website. Onze website bevat links naar andere websites die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van XP Koeriers. Wij hebben dan ook geen toezicht op het privacy beleid dat die website aanhoudt. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. XP Koeriers is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. XP Koeriers raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

Doorgifte aan verwerkers en derden

Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door XP Koeriers zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven ‘verwerkers’. De verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van XP Koeriers.

Uw persoonsgegevens zullen uitsluitend worden gedeeld met derden, niet zijnde verwerkers, als XP Koeriers op grond van een wettelijke verplichting gehouden is uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Beveiliging

 

XP Koeriers heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website is gebouwd met een CMS-systeem WordPress. XP Koeriers heeft een WordPress Support -en Onderhoudsabonnement, wat de website voorziet van een controle op updates per kwartaal, waaronder security-updates.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien u andere vragen en/of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring, kunt u naast een e- mail sturen naar planning@xpkoeriers.nl altijd telefonisch contact opnemen via +31 (0) 20 7531 543. Elk verzoek en iedere vraag en/of opmerking nemen we serieus, maar we vragen u ons een redelijke termijn te geven deze te beantwoorden.

Indien u een klacht wil indienen over XP Koeriers met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens).

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Wij werken voor

Klanten die kiezen voor kwaliteit

Waarom XP Koeriers…

XP Koeriers
planning@xpkoeriers.nl

Netwerk 135
1446 WV Purmerend

KVK nummer 66347556
BTW nummer 19.18.17.272.B01
VAR verklaring VAR/0131/191817272/4
Koeriersdiensten, koel en vriestransport